Giá trị cốt lõi

Uy tín của thương hiệu du lịch, khách sạn hàng đầu Việt Nam và khu vực. Nền tảng văn hóa lâu đời đậm đà bản sắc dân tộc. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn, đẳng cấp. Truyền thống hiếu khách và tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Sứ mệnh

Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm thông qua các dòng sản phẩm, chuỗi dịch vụ độc đáo, khác biệt, chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần với chất lượng quốc tế. Quảng bá hình ảnh, tinh hoa truyền thống và bản sắc Việt.

500+

Nhân viên

2k+

Dịch vụ

300+

Điểm đến hấp dẫn

40k

Lượt đặt tour

"Trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam. Phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với các giá trị văn hóa bản địa, lợi ích cộng đồng. "

Phương Đông Itr

Founders

Trở thành cộng tác viên

Tham gia ngay

Trở thành cộng tác viên

Tham gia ngay

Trở thành cộng tác viên

Tham gia ngay

GIẢI THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

Nhận thông tin khuyến mãi

Bảo mật tuyệt đối cho email của bạn

Call Now Button